บริ๊งสตูดิโอ รับจดโดเมนพร้อมพื้นที่ใช้งานในอินเตอร์เน็ต เช่น เวปไซต์ อีเมล์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

เรามีเทคโนโลยี


เสถียร
ระบบสำรองข้อมูลแบบ real-time ทั้งภายในเครื่องเดียวกันและแยกเครื่อง อุปกรณ์สำรองจึงพร้อมทำงานแทนได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์หลักเสีย
เร็ว
มีการเผื่อทรัพยากรไว้เกินเท่าตัวเสมอ การเก็บข้อมูลแบบแยกเครื่องด้วยระบบ network storage ทำให้เราสามารถเพิ่มเครื่องได้ทันทีที่มีการใช้ทรัพยากรเกินครึ่ง

ปลอดภัย
ฮาร์ดดิสก์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิด bad sector ขึ้นเอง อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ข้อมูลหาย

และอื่นๆอีกมาก...แจ้งเตือน
ผู้ทำเวปไซต์ โปรดหลีกเลี่ยง script คุณภาพต่ำ เช่น Joomla จะมีปัญหาตามมาตั้งแต่เริ่มติดตั้ง จนถึงเวลาที่ต้องลบทิ้ง
ผู้ใช้อีเมล์ โปรดหลีกเลี่ยงอีเมล์คุณภาพต่ำเช่น hotmail ซึ่งมีโอกาสทำอีเมล์หายหรือคัดแยกเมล์ผิดไปอยู่ใน junk อีเมล์ของต่างชาติที่มีระบบคัดแยกเมล์ที่ฉลาดคือ gmail