Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook เป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Microsoft Office เรียกสั้นๆว่า Microsoft Outlook

Microsoft Outlook ไม่ใช่โปรแกรมอีเมล์แท้ๆ เพราะ มีตัวเลือกใช้งานน้อย เช่น ไม่มีตัวเลือกให้ Forward as attachment, ไม่มีตัวเลือกให้ View source ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ เวลาเกิดปัญหาในการอ่านอีเมล์ โดยส่งให้ผู้ที่รู้เรื่องตรวจสอบ นอกจากนี้ Microsoft Outlook ยังไม่รู้จัก attachment ในบางรูปแบบ อย่างเช่น Uuencode ทำให้เวลาได้รับอีเมล์แล้วไม่แสดง attachment

วิธีตั้งค่าชื่ออีเมล์ใหม่ ใน Microsoft Outlook

เปิดโปรแกรม


 1. กด Tools เลือก E-mail Accounts 2. เลือก Add a new e-mail account แล้วกดปุ่ม Next 3. เลือก POP3 แล้วกดปุ่ม Next 4. Your Name: ใส่ชื่อและนามสกุล ของท่าน เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
  E-mail Address: ใส่อีเมล์ของท่าน
  Incoming mail server (POP3): pop3.<domain>
  Outgoing mail server (SMTP): smtp.<domain>
  User Name: ใส่ชื่ออีเมล์เต็มๆ ไม่ใช่ชื่อนำหน้าอีเมล์
  Password: ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ตอนสร้างอีเมล์ชื่อนี้
  แล้วกดปุ่ม Next. 5. เสร็จสิ้นการติดตั้ง กดปุ่ม Finish