นโยบายของบริ๊งสตูดิโอ

  1. เน้นคุณภาพ โดยเฉพาะความแข็งแรงทนทาน ก่อนที่จะเพิ่มการใช้งานใหม่ๆ เพื่อให้ท่านใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอด ไปทำเรื่องอื่นๆต่อไป โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าสิ่งรอบตัวจะเสียเมื่อไหร่
  2. เน้นความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การใช้งานต่างๆที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ผู้ใช้จะไม่ได้รับผลกระทบกับชีวิตประจำวัน ท่านจึงสบายใจได้ว่าเมื่อใช้งานกับบริ๊งสตูดิโอแล้ว จะไม่ต้องคอยปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝัน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จะพยายามให้ผู้ใช้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
  3. เผื่อความผิดพลาด และป้องกันไว้ล่วงหน้า เราไม่รอให้เกิดความเสียหายแล้วตามซ่อมแซมแก้ไข แต่จะติดตั้งระบบสำรองไว้แบบคู่ขนาน พร้อมทำงานแทนในกรณีที่ระบบหลักเสีย