จดโดเมน

ชื่อโดเมนจำกัดเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ตัวเลข 1-9 และ - (ขีดกลาง) เท่านั้น

.com .net .org .info .biz