วันหมดอายุ
ดูวันหมดอายุได้จาก http://home.ชื่อโดเมนของท่าน

วิธีต่ออายุ

รายละเอียดการต่ออายุจะส่งไปทางอีเมล์ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือนก่อนวันหมดอายุ
ตรวจสอบชื่ออีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อกับบริ๊งสตูดิโอได้จาก http://home.ชื่อโดเมนของท่าน