วิธีตั้งค่าโปรแกรมรับส่งอีเมล์

การรับส่งอีเมล์ในชีวิตประจำวัน นิยมใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น outlook express หรือโปรแกรมอีเมล์ในโทรศัพท์มือถือ แทนที่จะใช้ webmail ผ่านทางโปรแกรม browser (เช่น Firefox, Internet Explorer) เนื่องจาก browser ต้องใส่ username/password ก่อนใช้งาน และยังมีข้อจำกัดอื่นๆมาเกี่ยวข้อง เช่น หากอ่านหรือแนบไฟล์ขนาดใหญ่ๆโปรแกรมอาจจะหยุดทำงาน และยังต้องผ่านอุปกรณ์จำนวนมากขึ้น เช่น proxy ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ในขณะที่โปรแกรมรับส่งอีเมล์ สามารถขจัดอุปสรรคเหล่านี้ได้หมด

การใช้โปรแกรมอีเมล์ตัวใดก็ตาม ทั้ง pop3 และ imap จำเป็นต้องตั้งค่า 3 ค่าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

  1. Incoming mail server name(pop3) = pop3.ชื่อโดเมน
  2. Outgoing mail server name(smtp) = smtp.ชื่อโดเมน
  3. User name = ชื่ออีเมล์
หากตั้งค่าทั้ง 3 ค่านี้ถูกต้อง จะใช้งานได้แน่นอน ส่วนค่าอื่นๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้

ระวัง: อย่าใช้ smtp ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) ซึ่งมีโอกาสทำอีเมล์หายบ่อย เนื่องจาก ISP แยกแยะผู้ส่งลำบาก สำหรับท่านที่ต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของ AIS หรือ MY จะถูกบังคับให้ใช้ smtp ของ ISP ซึ่งมีโอกาสทำเมล์หายบ่อย หรือท่านที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ 3bb ซึ่งปิด smtp port 25 แนะนำให้เปลี่ยนการตั้งค่า outgoing mail server เป็น port 587 หรือใช้ ssl port 465

ตัวอย่างวิธีตั้งค่าโปรแกรมรับส่งอีเมล์

Outlook Express (Windows 98/ME/2000/XP)
Microsoft Office Outlook 2003